VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (TNUC) įkurtas 2001 m. rugsėjo 21 d. TNUC steigėjas – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. 

TNUC vizija - Trakų neįgaliųjų užimtumo centras, siekia sudaryti sąlygas neįgaliesiems lavinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, dirbti pagal galimybes, bendrauti bei dalyvauti bendruomenės gyvenime.


Public Institution of Trakai Employment Center for People with Disabilities

TNUC.pdf


Trakų neįgaliųjų užimtumo centras - daugiaprofilinis centras.

Trakų neįgaliųjų užimtumo centras savo veiklą organizuoja šiomos kryptimis:

  • Organizuoja Trakų rajono neįgaliesiems dienos užimtumą, bei teikia socialines paslaugas, siekiant patenkinti jų poreikius bei grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.
  • Teikia profesinės reabilitacijos paslaugas, kaip pagrindinį garantą užtikrinantį teisę į darbą. Nuo 2008m. Spalio 23d. LR Švietimo ir mokslo Ministerijos įsakymu gavo Licenciją vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas. TNUC galima įsigyti šias kvalifikacijas: Vytelių pynėjo, medienos apdirbėjo, bitininkystės darbuotojo, Tekstilės rankdarbių gamintojo, Socialinių paslaugų teikėjo, Interjero tvarkytojo, Želdinių prižiūrėtojo, Gėlių komponuotojo.
  • Bendradarbiaujant su Trakų darbo birža, steigia darbo vietas neįgaliesiems.
  • TNUC 2011m. kovo 28 dieną gavo, Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu, socialinio darbo metodinio centro vardą.
  • Gamina patrauklią, kokybišką ir paklausią produkciją (medaus, medienos, molio, tekstilės ir kiti gaminiai).
  • Įgyvendina ES SF projektus.
  • Organizuoja edukacines programas:“Išmok pažinti bites”, “Natūralaus bičių vaško žvakių gamyba” „Pynimas iš vytelių“, „Lipdymas iš molio“.

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre teikiamos socialinės paslaugos:

Informavimas, konsultavimas- bendradarbiaujant su įvairių įstaigų specialistais, užimtumo centro lankytojų tėvams, globėjams, artimiesiems teikiamos konsultacijos įvairiais socialiniais, pensijų, pašalpų, lengvatų gavimo, darbingumo lygio, asmens specialiųjų poreikių bei paslaugų poreikio nustatymo klausimais. Lankytojų tėvai, globėjai, artimieji informuojami apie pastebimus lankytojų sveikatos sutrikimus, neįgaliųjų įgūdžių pasikeitimus

Tarpininkavimas, atstovavimas- tarpininkaujama nukreipiant užimtumo centro lankytojus į sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, įdarbinimo ar kvalifikacijos kėlimo institucijas, atstovauja valstybinėse institucijose, sprendžiant neįgaliųjų buitinius, teisinius, administracinius ir kitus klausimus

Užimtumo organizavimas, darbo terapija- atsižvelgiant į lankytojų poreikius, gebėjimus centre organizuojama darbinė veikla. Priklausomai nuo neįgaliųjų gebėjimų ir polinkių, siekiant sudominti juos tam tikra veikla, didinant savarankiškumo įgūdžius pagal atskiras darbo rūšis, pobūdį centre organizuojami užsiėmimai:

Medienos apdirbimo darbai: rėmelių paveikslams, smulkių suvenyrų, proginių medalių, žaislų, pjaustymo lentelių, inkilų, avilių rėmelių, smulkių  medinių baldų sodyboms: suoliukų, puodų, dėžių gėlėms, dekoratyvinių vežimėlių gaminimas. Medienos gaminiai: centre gaminame įvairius dirbinius iš medienos: kėdutes, taburetes, sulankstomas kėdutes, dekoratyvinius vežimėlius, lovelius    gėlėms, inkilus įvairiems paukščiams, malūnėlius nuo kūrmių, menteles, kočėlus ir pan. Taip pat vykdome individualius užsakymus.

Bitininkystės darbai: tai veikla, kuri teikia  gydomąjį – reklasuojantį poveikį, nes ramus bičių ūžesys, sklindantis iš avilio, nektaro ir pikio kvapas žmogų ramina, jis užmiršta nerimą, jaudulį, problemas, o tik girdi nuostabų dūzgesį, jaučia savotišką, malonią bičių šeimos harmoniją, o pilni svaiginančiai kvepiantys medaus koriai teikia didelį malonumą, pasitenkinimo savo darbo rezultatais jausmus. Tai užsiėmimas, į kurį įsitraukę neįgalieji, visam laikui tampa gerais bičių draugais bei puikiais pagalbininkais bitininkams, nes greitai įgyja darbinių įgūdžių, pareigos, atsakomybės jausmą. Taip pat neįgalieji yra mokomi žvakių liejimo, liejamos žvakės iš natūralaus bičių vaško; 7 metai TNUC turi ekologinį bityną ir lietuviškų obelų sodą Šventininkuose (įsteigtą JT vystymo programos Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programos lėšomis). Medus ir jo produktai: centre prekiaujame dobilų medumi, aviečių, grikių, lipčiaus medaus rūšimis, žvakėmis iš natūralaus bičių vaško.

Vytelių pynimo užsiėmimai : padėklų, pintinių, gėlyčių, dėžučių, vazelių, gėlių krepšių pynimas, apipinimas stiklainių, kurie panaudojami kaip medaus fasavimo indai. Tai ne tik  idomus užsiėmimas neįgaliesiems, bei ir puiki galimybė išmokus pinti, savarankiškai užsiimti šiuo amatu; Vytelių gaminiai: piname įvairių dydžių krepšius (su rankena ar be jos), gėles, šiukšlines, vazeles, apipindinėjam įvairių formų ir dydžių butelius, stiklainiukus medui ir pan.

Siuvimo, siuvinėjimo, mezgimo tekstilės darbai: servetėlių, staltiesių, maišelių vaistažolėms, pirštinių, šliurių, puodkėlių siuvimas, siuvinėjimas, mezgimas. Organizuojami siuvimo, siuvinėjimo mašinomis bei rankomis adymo , drabužių smulkaus taisymo darbai, smulkių rankdarbių įvairia technika gamybos darbai, bei mezgimo virbalais, nerimo darbai.Tekstilės gaminiai :centre siuvame įvairių dydžių servetėles, staltiesėles, maišelius su Trakų simbolika, rudenine, pavasarine, naujametine atributika.

Molio darbai: organizuojant darbą su baltu bei  raudonu moliu. Šių užsiėmimų metu neįgaliesiems skatinamas erdvinis mąstymas, labai gerai lavinama rankų motorika ir mokomi lipdyti, taikant įvairias technikas bei būdus. Gaminiai: žvakidės, smilkalinės,įvairios vazelės, pieštukinės, bitutės, vazonėliai gėlėms. Molio gaminiai: gaminame proginius medalius, lėkštutes, vazonėlius gėlėms, suvenyrinius pakabukus, suvenyrus iš molio su Trakų simbolika ir kt.

Apželdinimo, želdyno prižiūretojo darbai: šios veiklos dėka ugdomi darbiniai įgūdžiai įvairią negalią turintiems asmenims, nes ši užimtumo sritis ugdo pareigos, atsakomybės, meilės gamtai jausmus. Neįgalieji yra supažindinami su dekoratyvinių augalų įvairove, mokomi prižiūrėti gėles bei gėlynus, veją.

Transporto organizavimas- transporto paslaugomis naudojasi toli nuo užimtumo centro gyvenantys ir sunkią negalią turintys neįgalieji. Šios paslaugos taip pat teikiamos tenkinant specialiuosius lankytojų poreikius bei organizuojant jų sociokultūrines, savarankiško gyvenimo ugdymo, socialinės reabilitacijos paslaugas

Integravimas į darbo rinką- išugdžius neįgalaus asmens darbinius gebėjimus, bendradarbiaujant su Trakų darbo birža ir rajono darbdaviais, tarpininkaujama dėl neįgaliųjų įdarbinimo

Psichologinė pagalba- lankytojams, jų artimiesiems bei rajono neįgaliesiems padedama spręsti elgesio ir emocinius sunkumus, psichologines problemas, mažinamas agresyvumas, mokoma adekvačiai vertinti savo poreikius bei spręsti konfliktines situacijas. Teikiant šias paslaugas padidės lankytojų savivertė, pasitikėjimas savo jėgomis, motyvacija įgyti darbiniam užimtumui reikalingų įgūdžių

Sociokultūrinės- VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre pagal lankytojų poreikį organizuojama kultūrinė veikla ir lankytojų laisvalaikis (mieste vykstančių renginių lankymas, išvykos į gamtą ar žymias vietas, stovyklos, žygiai, sportinės varžybos ir pan

Kompiuterinis raštingumas- siekiama vienus išmokyti rašyti, skaityti, o kitus naudotis internetu, ieškant reikiamos informacijos ar bendraujant pasauliniame tinkle, užmezgant pažintis, ieškant laisvų darbo vietų.

Socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas- šie įgūdžiai ugdomi užimtumo centro lankytojams atliekant buities darbus (patalpų tvarkymas, valgio ruošimas, stalo papuošimas, įrankių išdėliojimas, naudojimasis buitinės technikos prietaisais ir kt.)

Asmens higiena ir priežiūra- šios paslaugos (apsiprausimas, maudymasis, intymi kūno priežiūra, skalbimas) teikiamos pagal lankytojų poreikį. Centre teikiamos skalbimo, prausimosi paslaugos bei organizuojami užsiėmimai, kurių metu ugdomas – plaukų, rankų ir kojų nagų priežiūros, intymios higienos poreikis, gebėjimo tinkamai apsirengti, tvarkingumo, pareigingumo, estetinio skonio, renkantis drabužius įgūdžiai ir pan.

Kineziterapija- siekiant pagerinti aktyvumą, darbingumą, sveikatos būklę bei vadovaujantis ES kitų valstybių pavyzdžiu, centre neįgaliesiems būtinos kineziterapijos, masažo paslaugos. Paslaugos teikiamos centro neįgaliesiems, turintiems sunkią bei vidutinę judėjimo negalią, taip pat visiems pageidaujantiems centro lankytojams pagal nustatytą grafiką. Kineziterapijos kabinete yra bėgimo takelis, treniruokliai, kita reikiama įranga

Maitinimo organizavimas- lankytojams, kurie VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre būna visą dieną, maitinimo paslaugos teikiamos 2 kartus per dieną, o lankytojams, kurie užimtumo centre praleidžia ne daugiau kaip 5 valandas, maitinimo paslaugos teikiamos 1 kartą per dieną. Valgio metu ugdomi neįgaliųjų higienos ir socialiniai įgūdžiai (rankų nusiplovimas prieš valgį, maisto išdalinimas, indų plovimas, stalų valymas, valgomosios dalies patalpų tvarkymas.