PRISTATYMAS Profesinė reabilitacija.ppt


Profesinė reabilitacija– tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos beipajėgumo dalyvauti darborinkoje atkūrimasarba didinimas.

Profesinės reabilitacijos tikslas- atkurti žmonių su negalia darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes.

Kas gali gauti profesinės reabilitacijos paslaugas?

Darbingo amžiaus neįgalieji (0-45proc. darbingumo lygio)

Profesinės reabilitacijos sistemos tvarka

 1. Asmuo – kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą( Vilniaus m. Švitrigailos g 10)dėl darbingumo lygio nustatymo bei profesinės reabilitacijos paslaugų.
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba – nustato asmeniui individualų profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.
 3. Darbo birža–siunčia asmenį į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, koordinuoja ir kontroliuoja profesinėsreabilitacijos paslaugų teikimą
 4. Profesinės reabilitacijos įstaiga. Atvykstantį VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centrą ( Vilniaus 15b, Trakai) su savimi turėti:
 • Asmens tapatybę patvirtinančią kortelę;
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • Sodros pažymėjimą;
 • Med. pažymas apiegydymąsį;
 • Siuntimą į reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą;
 • Išvadą dėl profesinės reabilitacijos poreikio;
 • Profesinės reabilitacijos pažymėjimą.
 1. NDNT– pakartotinai nustato asmeniui darbingumo lygį po profesines reabilitacijos programos pabaigos.

Kviečiame pasinaudoti profesinės reabilitacijos programa ir nemokamai

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre įsigyti šias profesines kvalifikacijas:

1.    Bitininkystės darbuotojo;

2.    Gėlių komponuotojo;

3.    Interjero tvarkytojo;

4.    Medienos apdirbėjo;

5.    Tekstilės rankdarbių gamintojo;

6.    Želdynų prižiūrėtojo.

Po mokymų asmuo gauna Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos licenzijuotą Kvalifikacinį Pažymėjimą.

Profesinės reabilitacijos metu:

1.      Mokama profesinės reabilitacijos pašalpa ,kurios dydis- ne mažiau kaip dvi bazinės pensijos per mėnesį. Ši pašalpa skiriama ir mokama, neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pajamas.

2.      Nemokamai suteikiamas gyvenamasis plotas arba nustatyta tvarka kompensuojamos transport išlaidos.

3.      Nemokamai organizuojamas maitinimas.

4.      Suteikiama galimybė atlikti praktiką Trakų rajono įmonėse.

5.      Suteikiama galimybė kartu su centro lankytojais dalyvauti kultūriniuose ir sporto renginiuose.


Profesinės reabilitacijos paslaugos TNUC :

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras, siekiant užtikrinti neįgaliųjų teisę į darbą ir užimtumą, kaip pagrindinį garantą savarankiškumui, ekonominei bei psichosocialiniai gerovei nuo 2007 m. pradėjo įgyvendinti projektą “Profesijos reabilitacijos paslaugų teikimas VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre”.

Tikslas:

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems, siekiant skatinti neįgaliųjų užimtumą ir užtikrinantį lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre:

 • Parengtos mokymo priemonės profesinės reabilitacijos mokymo programos (parengti klausimynai, praktinių darbų instrukcijos ir užduotys).
 • Parengta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika
 • Parengtos priemonės neįgaliųjų profesiniams gebėjimams nustatyti.
 • Organizuotos stažuotės neįgaliųjų dirbtuvėse Vokietijoje, Lenkijoje.

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre galite įsigyti šias profesines kvalifikacijas:

 1. Bitininkystės darbuotojo
 2. Gėlių komponuotojo
 3. Medienos apdirbėjo
 4. Tekstilės rankdarbių gamintojo
 5. Želdynų prižiūrėtojo
 6. Interjero tvarkytojo
 7. Socialinių paslaugų teikėjo

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre pagal Profesinės reabilitacijos programą mokosi

10 asmenų:

"Bitinikystės darbuotojo" mokymo programa – 1

"Medienos apdirbėjo" mokymo programa – 5

"Gėlių komponuotojo" mokymo programa – 1

“Tekstilės rankdarbių gamintojo" mokymo programa – 1

“Želdynų prižiūrėtojo" mokymo programa – 1

„Interjero tvarkytojo“ mokymo programa - 1